لوگر: دشمن وحشی در مرکز بالای خانه های مردم عامه چاپه زدند

بر اساس خبر, عساکروحشی دشمن در منطقه قلعه وزیر مربوطات پل علم مرکز ولایت لوگر وحشیانه چاپه زدند. این وحشت دیشب انجام یافت که درجریان آن دروازه های مردم را انفجار داده شکستند وزیر نام بازرسی منازل, اجناس قیمت بها وزیورات وپول نقد مردم را چپاول کردند و۵ تن از افراد بی دفاع ملکی را […]

بر اساس خبر, عساکروحشی دشمن در منطقه قلعه وزیر مربوطات پل علم مرکز ولایت لوگر وحشیانه چاپه زدند.
این وحشت دیشب انجام یافت که درجریان آن دروازه های مردم را انفجار داده شکستند وزیر نام بازرسی منازل, اجناس قیمت بها وزیورات وپول نقد مردم را چپاول کردند و۵ تن از افراد بی دفاع ملکی را باخود بردند.