لوگر: در چرخ ومحمد آغه عساکردشمن شدیدا کوبیده شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بریک پوسته دشمن در ولسوالی چرخ ولایت لوگر حمله کردند. حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، ۲ عسکر مزدور کشته وزخمی شدند. همچنان ساعت ۵ عص دیروز بر بیس دشمن درمربوطات ولسوالی برکی برک نیز حمله راکتی صورت گرفت که درنتیجه […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بریک پوسته دشمن در ولسوالی چرخ ولایت لوگر حمله کردند.

حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، ۲ عسکر مزدور کشته وزخمی شدند.

همچنان ساعت ۵ عص دیروز بر بیس دشمن درمربوطات ولسوالی برکی برک نیز حمله راکتی صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

ازسوی دیگر ساعت ۱۲ ظهر دیروز بریک پوسته اربکی ها نیز درمنطقه سرخاب ولسوالی محمدآغه حمله صورت گرفت ومتعاقبا شمار زیاد عساکر کمکی وارد محل شدند

خبرمیگوید که عساکر کمکی دشمن درمنطقه قلعه کهنه، اوبو بند، قلعه پاچا مورد حمله قرار داده شدند که  درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

وعساکر مورال باخته سرخم پای به فرار نهادند ودرجریان نبرد مقادیرزیاد مهمات وابزار نظامی نیز غنیمت گرفته شد.

و لله الحمد در نبرد به مجاهدین هیچگونه آسیبی نرسیده است.