لوگر: در حملات جداگانه, ۴ عسکرمزدور کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه چهارراهی مربوطات مرکی برک ولایت لوگر حمله کردند. حمله با بم دستی دیروز انجام یافت که دراثران به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است. همچنان بر عساکر پیاده دشمن درمنطقه قلعه زرداد مربوطات مرکز آن ولایت , […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه چهارراهی مربوطات مرکی برک ولایت لوگر حمله کردند.
حمله با بم دستی دیروز انجام یافت که دراثران به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.
همچنان بر عساکر پیاده دشمن درمنطقه قلعه زرداد مربوطات مرکز آن ولایت , حمله چریکی صورت گرفت و۲ عسکردشمن کشته شدند.
همچنان درمنطقه پادخواب شانه مربوطات پل علم, بریک گزمه پیاده دشمن حمله صورت گرفت و۲ عسکرمزدور کشته شدند.