لوگر: دراثر دو انفجار جداگانه در مربوطات پل علم، ۳ عسکر مزدور کشته شدند

به اساس خبر، ماین درمنطقه قلعه سیدحبیب الله مربوطات پل علم مرکزلایت لوگر عساکر پیاده دشمن را  هدف قرار  داد. انفجار ساعت ۸ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، ۲ عسکرمزدور کشته شدند. هچنان ساعت ۱۱ چاشت امروز درهمین منطقه یک انفجار دیگری نیز رخ داد ویک عسکرمزدور را بهلاکت رساند.

به اساس خبر، ماین درمنطقه قلعه سیدحبیب الله مربوطات پل علم مرکزلایت لوگر عساکر پیاده دشمن را  هدف قرار  داد.

انفجار ساعت ۸ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، ۲ عسکرمزدور کشته شدند.

هچنان ساعت ۱۱ چاشت امروز درهمین منطقه یک انفجار دیگری نیز رخ داد ویک عسکرمزدور را بهلاکت رساند.