لوگر: دراثریک انفجار در پل علم، یک عسکرکشته شد

به اساس خبر، ماین درنزدیک قریه درویش منطقه بادخواب شانه مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر عساکر مزدور را هدف قرار داد. انفجار صبح امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته شد.

به اساس خبر، ماین درنزدیک قریه درویش منطقه بادخواب شانه مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر عساکر مزدور را هدف قرار داد.

انفجار صبح امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته شد.