لوگر: دراثریک انفجار در مربوطات پل علم، یک عسکر بهلاکت رسید

بر اساس خبر، عساکر پیاده دشمن در قلعه خواجه اکبر  مربوطات مرکز ولایت پل علم شکار ماین گردیدند. که دراثران یک عسکرمزدور کشته شد.

بر اساس خبر، عساکر پیاده دشمن در قلعه خواجه اکبر  مربوطات مرکز ولایت پل علم شکار ماین گردیدند.

که دراثران یک عسکرمزدور کشته شد.