لوگر: دراثریک انفجار درنزدیک قومندانی امنیه،۲ تن پولیس کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، ماین درنزدیک قومندانی امنیه در پل علم مرکزولایت لوگر پولیس اداره مزدور را هدف قرار داد. انفجار ساعت ۶ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

به اساس خبر، ماین درنزدیک قومندانی امنیه در پل علم مرکزولایت لوگر پولیس اداره مزدور را هدف قرار داد.

انفجار ساعت ۶ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.