لوگر: جلسه باشکوهی به مناسبت فارغ التحصیلی فارغان در ولسوالی چرخ برگزار شد

بر اساس گزارش اخیر، یک مجلس باشکوه و تجمع بزرگ به افتخار فارغ التحصیلی حفاظ کلام الله مجید و فاضلان کرام در ولسوالی چرخ ولایت لوگر با اتفاق مهتممان تمام مدارس این ولسوالی تحت نظارت مقامات تعلیم و تربیه امارت اسلامی برگزار شد. در این گردهمایی؛ شیوخ برجسته کشور، علمای جید، مجاهدان امارت اسلامی و […]

بر اساس گزارش اخیر، یک مجلس باشکوه و تجمع بزرگ به افتخار فارغ التحصیلی حفاظ کلام الله مجید و فاضلان کرام در ولسوالی چرخ ولایت لوگر با اتفاق مهتممان تمام مدارس این ولسوالی تحت نظارت مقامات تعلیم و تربیه امارت اسلامی برگزار شد.

در این گردهمایی؛ شیوخ برجسته کشور، علمای جید، مجاهدان امارت اسلامی و مردم غیور و مجاهدپرور حضور داشتند، جلسه طبق معمول با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید آغاز و پس از ختم بخاری شریف با کلمات دعائیه به پایان رسید.

علمای محترم در مورد موضوعات مختلف سخنرانی‌های مفصلی داشتند، و همچنان از مقامات تعلیم و تربیه امارت اسلامی برای نقش بارز شان در هماهنگی جلسات آموزشی، تشویقی و فکری تشکر کردند.

قابل یادآوری است که در این مراسم باشکوه ۱۱۲ تن به افتخار لُف دستار فضیلت مفتخر شدند.