لوگر: تعدادی از مدارس و دارالحفاظ‌ها در ولسوالی چرخ مورد نظارت قرار گرفتند

در سلسله نظارت از اداره‌های تعلیمی، معاون تعلیم و تربیه ولایت لوگر و مدیر معارف ولسوالی چرخ چهار باب مدارس دینی لیلیه و چهار دارالحفاظ را نظارت کرده اند. بررسی جامع از مدارس مذکور انجام شد، و همچنان توصیه شدند که از تمام شاگردان امتحان سالانه گرفته شود و به شاگردان اجازه داده نشود که […]

در سلسله نظارت از اداره‌های تعلیمی، معاون تعلیم و تربیه ولایت لوگر و مدیر معارف ولسوالی چرخ چهار باب مدارس دینی لیلیه و چهار دارالحفاظ را نظارت کرده اند.

بررسی جامع از مدارس مذکور انجام شد، و همچنان توصیه شدند که از تمام شاگردان امتحان سالانه گرفته شود و به شاگردان اجازه داده نشود که به انتخاب خود درس‌ها را متوقف کنند.

گزارش می‌افزاید؛ مقامات محلی تعلیم و تربیه از مدارس شیخ عبدالقادر جیلانی، دارالعلوم عمریه، دارالاحناف و احسن العلوم محمدیه بازدید کرده اند.

نباید فراموش کرد که به تمام مسئولین تعلیم و تربیه ولسوالی ها رهنمایی شده است که قبل از امتحان سالانه، مدارس را از نزدیک نظارت کنند یا با مدیران مدارس به طور مداوم از طریق تلفن در تماس باشند.