لوگر: بیس وپوسته دشمن در پل علم مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته مهم عساکر مزدور درمنطقه پادخواب مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر حمله کردند. حمله ساعت ۶ صبح امروز صورت گرفت . همچنان ساعت ۸ صبح بر بیس خدر نیز حمله صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته مهم عساکر مزدور درمنطقه پادخواب مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر حمله کردند.

حمله ساعت ۶ صبح امروز صورت گرفت .

همچنان ساعت ۸ صبح بر بیس خدر نیز حمله صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.