لوگر: بیس دشمن در مربوطات پل علم مورد حمله راکتی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر بیس دشمن درمنطقه خدر مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر حمله راکتی نمودند. حمله ساعت ۶ عصر امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا  رقم آن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر بیس دشمن درمنطقه خدر مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر حمله راکتی نمودند.

حمله ساعت ۶ عصر امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا  رقم آن به دست نه امده است.