لوگر: بر چندین مرکز دشمن در ولسوالی های محمدآغه، برکی برک ومرکز حملات صورت گرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر پوسته احمدک وبالای عساکردشمن درمنطقه خلیفه صاحب در مربوطات ولسوالی برکی برک ولایت لوگر حمله کردند حمله امروز انجام یافت که دراثران، یک تانگ دشمن کاملا نابود گردید وبه عساکردشمن نیز تلفات وارد گردید. همچنان بالای مراکز دشمن درمناطق مختلف ولسوالی […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر پوسته احمدک وبالای عساکردشمن درمنطقه خلیفه صاحب در مربوطات ولسوالی برکی برک ولایت لوگر حمله کردند

حمله امروز انجام یافت که دراثران، یک تانگ دشمن کاملا نابود گردید وبه عساکردشمن نیز تلفات وارد گردید.

همچنان بالای مراکز دشمن درمناطق مختلف ولسوالی محمد اغه وپل علم حملات تعرضی براه انداختند.

که دراثران، به  دشمن تلفات سنگین وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.