لوگر:یک تانگ ویک رینجر دشمن در مرکز تخریب و8 عسکرکشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر عساکر اداره مزدور  درمنطقه قلعه علی خان  مربوطات مرکزولایت لوگر حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت ویک تانگ ایم بی دشمن دیروز صورت گرفت وتانگ دشمن حریق گردید و5 عسکرمزدور دران کشته شدند. همچنان در یک عراده رینجر شبکه جاسوسی دشمن در شهر پل علم شکار ماین گردید  […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر عساکر اداره مزدور  درمنطقه قلعه علی خان  مربوطات مرکزولایت لوگر حمله کردند.

حمله دیروز صورت گرفت ویک تانگ ایم بی دشمن دیروز صورت گرفت وتانگ دشمن حریق گردید و5 عسکرمزدور دران کشته شدند.

همچنان در یک عراده رینجر شبکه جاسوسی دشمن در شهر پل علم شکار ماین گردید  که دراثران رینجر نابود گردید و3 عسکر دران کشته شدند.