لغمان: 7 تانگ دشمن در علیشنگ تخریب وشمار زیاد عساکر وطن فروش کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, از 2 روز بدینسو قوای عملیاتی دشمن که از حمایت قوای هوایی نیز برخوردار است از مهترلام مرکز ولایت لغمان غرض افراز پوسته های جدید در منطقه میان ولسوالی علیشنگ ودولت اباد حرکت کرده است که در میسر راه با حملات کوبنده مجاهدین امارت اسلامی روبرو شده است. خبرمیگوید که قوای دشمن […]

بر اساس خبر, از 2 روز بدینسو قوای عملیاتی دشمن که از حمایت قوای هوایی نیز برخوردار است از مهترلام مرکز ولایت لغمان غرض افراز پوسته های جدید در منطقه میان ولسوالی علیشنگ ودولت اباد حرکت کرده است که در میسر راه با حملات کوبنده مجاهدین امارت اسلامی روبرو شده است.
خبرمیگوید که قوای دشمن درمسیر راه با چندین کمین مجاهدین برخوردند که درنتیجه آن 4 تانگ دشمن نابود گردیده و6 عسکرمزدور کشته و4 تن دیگر زخمی شدند ویک عسکر زنده دستگیر گردید.
خبرمیگوید که در جریان نبرد, یک پایه مخابره بزرگ, 2 میل تفنگ ایم 16, و12 بکسه مرمی تفنگ ایم 16, ویک نارنجک و3 سیت تلیفون دستی ومقادیرزیاد مهمات بدست مجاهدین افتیده است.
همچنان بر آن عساکر ضربتی دشمن در نزدیک قریه علیشنگ حملات صورت گرفت که میخواستند به ساحه مجاهدین داخل شوند که دراثران یک تانگ دشمن کاملا نابود گردید ویک عسکرمزدور دران کشته شد
همچنان درهمین منطقه بالای دشمن دو حمله دیگر نیز انجام یافت و2 تانگ دشمن تخریب و5 عسکرکشته و3 تن دیگر زخمی شدند.