لغمان: 5 کارمند اداره کابل با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, 5 عسکر اداره مزدور طی چند روز گذشته در ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. واسامی انان قرار ذیل میباشد: 1 عزېزالله ولد نجېب الله، باشنده […]

بر اساس خبر, 5 عسکر اداره مزدور طی چند روز گذشته در ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند.
واسامی انان قرار ذیل میباشد:
1 عزېزالله ولد نجېب الله، باشنده قریه نویا دولت شاه
2 نور اغا ولد محمد اسلام دولت شاه
3 اسماعيل ولد نور عالم دولت شاه
4 شېراغا ولد محمد رازق دولت شاه
5 عبد الخالق ولد عبد القدوس دولت شاه
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.