لغمان: ۴ تن اربکی در دولت شاه زخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر ملیشه های اربکی در منطقه کوری ولسوالی دولت شاه ولایت  لغمان حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت و۴ تن اربکی زخمی  شدند ویک تن آنان بنام عجب گل با سلاح وتجهیزات اش دستگیر گردید واکنون تحت معالجه قرار دارد. ۲۰۲۰/۱۱/۱۸

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر ملیشه های اربکی در منطقه کوری ولسوالی دولت شاه ولایت  لغمان حمله کردند.

حمله دیروز صورت گرفت و۴ تن اربکی زخمی  شدند ویک تن آنان بنام عجب گل با سلاح وتجهیزات اش دستگیر گردید واکنون تحت معالجه قرار دارد.

۲۰۲۰/۱۱/۱۸