لغمان: ۳ عسکر در علیشنگ زخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر بیس عساکرمزدور درمنطقه قلعه نجیل ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان حمله کردند حمله ساعت ۷ صبح امروزبالای بیس متذکره که از ۳ روز بدینسو تحت محاصره شدید مجاهدین قرار دارد، صورت گرفت که دراثران، ۳ عسکردشمن مرگبارزخمی شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر بیس عساکرمزدور درمنطقه قلعه نجیل ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان حمله کردند

حمله ساعت ۷ صبح امروزبالای بیس متذکره که از ۳ روز بدینسو تحت محاصره شدید مجاهدین قرار دارد، صورت گرفت که دراثران، ۳ عسکردشمن مرگبارزخمی شدند.