لغمان: ۳ تانگ دشمن در غلیشنگ تخریب و۸ عسکرمزدور کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر قطار دشمن درمنطقه زیارت مربوطات داگ جبون ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان حمله راکتی نمودند. حمله دیروزصورت گرفت ویک تانگ تخریب گردید ویک عسکرمزدور کشته شد. همچنان بر پوسته کوتالی وبر کاروان دشمن درمنطقه منجان حمله مسلحانه صورت گرفت و۲ تانگ دشمن تخریب گردید و۵ عسکردشمن و۳ تن دیگر […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر قطار دشمن درمنطقه زیارت مربوطات داگ جبون ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان حمله راکتی نمودند.
حمله دیروزصورت گرفت ویک تانگ تخریب گردید ویک عسکرمزدور کشته شد.
همچنان بر پوسته کوتالی وبر کاروان دشمن درمنطقه منجان حمله مسلحانه صورت گرفت و۲ تانگ دشمن تخریب گردید و۵ عسکردشمن و۳ تن دیگر مرگبار زخمی شدند.