لغمان: ۲ قومندان مهم اربکی در مربوطات مهترلام کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر دو قومندان مهم اربکی( قومندان اول وقومندان حاجی) درمنطقه خره کندو مربوطات مهترلام مرکز ولایت لغمان حمله ناگهانی نمودند. حمله ساعت ۷ صبح امروز هنگامی صورت گرفت که هردو قومندان متذکره بریک موتر سایکل سوار بودند که در نتیجه حمله، موتر سایکل کاملا […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر دو قومندان مهم اربکی( قومندان اول وقومندان حاجی) درمنطقه خره کندو مربوطات مهترلام مرکز ولایت لغمان حمله ناگهانی نمودند.

حمله ساعت ۷ صبح امروز هنگامی صورت گرفت که هردو قومندان متذکره بریک موتر سایکل سوار بودند که در نتیجه حمله، موتر سایکل کاملا نابود گردید وهردو قومندان جابجا کشته شدند.

و یک میل کلاشنکوف ویک میل نارنجک انداز نیز غنیمت گرفته شد.

همچنان ساعت ۶ عصر دیروز درمنطقه بسرام مربوطات مهترلام نیز بر عساکر مزدور حمله صورت گرفت ویک عسکرکشته و۲ تن دیگر زخمی شدند.

وگفتنی است که دریک حمله مسلحانه دیروز مجاهدین در مناطق (سلطان خیل، بازیخیل، سری دره، کرنجابه ) مربوطات مهترلام ۱۰ عسکردشمن کشته وبشمول دو قومندان مهم دیگر(جعفر واسد) ۶ تن دیگر مرگبار زخمی شدند.