لغمان: 2 عسکرمزدور در علیشنگ کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر قوای دشمن درمنطقه زرکمر ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان حمله کردند. حمله چاشت دیروز صورت گرفت ویک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت. قابل ذکر است که قوای دشمن که عازم ولسوالی دولت شاه بود, دراثر حملات مجاهدین, نتوانیست به آن ولسوالی مواصلت نماید وساختمان ولسوالی نیز درمحاصره مجاهدین […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر قوای دشمن درمنطقه زرکمر ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان حمله کردند.
حمله چاشت دیروز صورت گرفت ویک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.
قابل ذکر است که قوای دشمن که عازم ولسوالی دولت شاه بود, دراثر حملات مجاهدین, نتوانیست به آن ولسوالی مواصلت نماید وساختمان ولسوالی نیز درمحاصره مجاهدین قرار دارد.