لغمان: ۲ عسکرمزدور در علیشنگ کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته شرشره واقع قلعه حسین منطقه شمرام ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان حمله کردند که دراثران یک عسکرکشته شد ویک عسکر دیگر دشمن در یک حمله جداگانه دیگر بالای همین پوسته بهلاکت رسید.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته شرشره واقع قلعه حسین منطقه شمرام ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان حمله کردند

که دراثران یک عسکرکشته شد ویک عسکر دیگر دشمن در یک حمله جداگانه دیگر بالای همین پوسته بهلاکت رسید.