لغمان: ۲ عسکردشمن در علیشنگ کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برآنعده عساکر اداره مزدور  درمنطقه کرپی ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان حمله کردند که بر ایجاد پوسته های جدید روان بودند. حمله طی یک کمین صورت گرفت  که دراثران قومندان بلوک کشته ویک عسکر دیگر زخم برداشت.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برآنعده عساکر اداره مزدور  درمنطقه کرپی ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان حمله کردند که بر ایجاد پوسته های جدید روان بودند.

حمله طی یک کمین صورت گرفت  که دراثران قومندان بلوک کشته ویک عسکر دیگر زخم برداشت.