لغمان: ۲ عسکرمزدور در علیشنگ کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته دشمن در بنام پوسته کوتالی واقع ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان حمله کردند که دراثران یک عسکر کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته دشمن در بنام پوسته کوتالی واقع ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان حمله کردند که دراثران یک عسکر کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.