لغمان: 2 تانگ دشمن درعلیشنگ تخریب و2 عسکر با یک تانگ دستگیر شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر قوای دشمن درمنطقه علی شنگ ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان حمله کردند. حمله ساعت 11 چاشت دیروز هنگام صورت گرفت که از مرکز به سوی ولسوالی علیشنگ روان بود که دراثران یک تانگ دشمن خریب ویک تانگ با 2 عسکر ومقادیر زیاد ابزار نظامی دستگیر شدند. همچنان درمنطقه کرپی […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر قوای دشمن درمنطقه علی شنگ ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان حمله کردند.
حمله ساعت 11 چاشت دیروز هنگام صورت گرفت که از مرکز به سوی ولسوالی علیشنگ روان بود که دراثران یک تانگ دشمن خریب ویک تانگ با 2 عسکر ومقادیر زیاد ابزار نظامی دستگیر شدند.
همچنان درمنطقه کرپی این ولسوالی یک تانگ دیگر دشمن مورد اصابت قرارگرفت وتانگ تخریب وقومندان عساکردشمن دران مرگبار زخمی گردید وطیارات دشمن منطقه را نیز بمباران کردند ولله الحمد تلفات جانی در پی نداشت.