لغمان: ۱۰ عسکر اداره مزدور در دولت اباد با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، ۱۰ عسکروپولیس مزدور درولسوالی دولت اباد ولایت لغمان با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. افراد متذکره دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند. اسامی انان قرار ذیل میباشد: ۱ ـ  ملنگ فرزند سجاخان باشنده بالادیه نویا ولسوالی دولت شاه عسکر در […]

بر اساس خبر، ۱۰ عسکروپولیس مزدور درولسوالی دولت اباد ولایت لغمان با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

افراد متذکره دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند.

اسامی انان قرار ذیل میباشد:

۱ ـ  ملنگ فرزند سجاخان باشنده بالادیه نویا ولسوالی دولت شاه عسکر در پکتیکا.

۲ ـ شرافت فرزن داحمد سعید باشنده قریه چندال ولسوالی دولت شاه عسر در غزنی.

۳ ـ عبدالخالق فرزن داحمد سعید باشنده قریه چندال ولسوالی دولت شاه عسکر در  قندهار.

۴ ـ متین فرزند بابامیر باشنده قریه ملنگان ولسوالی دولت شاه عسکر در قندز.

۵ ـ سیدامیر فرزند رمضان باشنده قریه گدیاله ولسوالی دولت شاه عسکر در کابل.

۶ ـ هیبت خان فرزند غلام رسول خان بشانده قریه کری ولسوالی دولت شاه عسکر در همین ولایت.

۷ ـ طیب فرز ند شاولی باشنده قریه لترآباد ولسوالی دولت شاه عسکر در کنر.

۸ ـ اسحاق فرزند شاولی باشنده قریه لترآباد ولسوالی دولت شاه عسکر درکنر.

۹ ـ عبدالحکیم فرزند عبدالوکیل باشنده قریه گدیاله  ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان عسکر در پروان.

۱۰ ـ محمد داجان فرزند عبدالوکیل باشنده قریه فراشغان عسکر در لوگر.

خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.