لغمان: یک پوسته دشمن در علیشنگ فتح وسلاح وتخهیزات بدست مجاهدین افتید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی پوسته قلعه حسین را در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان تحت حملات قرار دادند. که دراثر حملات مسلسل مجاهدین , پوسته تخلیه گردید و2 میل پیکا, یک قبضه راکت, یک نارنجک انداز بدست مجاهدین افتاده است.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی پوسته قلعه حسین را در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان تحت حملات قرار دادند.
که دراثر حملات مسلسل مجاهدین , پوسته تخلیه گردید و2 میل پیکا, یک قبضه راکت, یک نارنجک انداز بدست مجاهدین افتاده است.