لغمان: یک پوسته دشمن در دولت شاه مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته دشمن درمنطقه سردار صوفه ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان حمله کردند. حمله ساعت ۵ صبح امروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته دشمن درمنطقه سردار صوفه ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان حمله کردند.

حمله ساعت ۵ صبح امروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.