لغمان: یک پوسته دشمن درعلیشنگ فتح گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته دشمن درمنطقه حاجی صاحبان ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان حمله کردند. حمله ساعت 10 بجه صبح دیروز صورت گرفت, نبرد مدت یک ساعت ادامه یافت که دراثران پوسته فتح گردید ویک عسکرکشته ویک تن دیگر زنده دستگیر گردید وبقیه به فرار موفق شدند. خبرمیگوید که در پوسته متذکره […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته دشمن درمنطقه حاجی صاحبان ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان حمله کردند.
حمله ساعت 10 بجه صبح دیروز صورت گرفت, نبرد مدت یک ساعت ادامه یافت که دراثران پوسته فتح گردید ویک عسکرکشته ویک تن دیگر زنده دستگیر گردید وبقیه به فرار موفق شدند.
خبرمیگوید که در پوسته متذکره یک میل پیکا, یک قبضه راکت, و 2 میل کلاشینکوف نیز بدست مجاهدین افتاده است.