لغمان: یک پوسته در علیشنگ فتح و۲ قومندان مزدور کشته شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی صبح دیروز بر پوسته زیارت اخند بابا در مربوطات ولسوالی علینگار ولایت لغمان حمله کردند که درنتیجه آن پوسته بدست مجاهدین افتاد و۲ قومندان دشمن کشته شدند.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی صبح دیروز بر پوسته زیارت اخند بابا در مربوطات ولسوالی علینگار ولایت لغمان حمله کردند
که درنتیجه آن پوسته بدست مجاهدین افتاد و۲ قومندان دشمن کشته شدند.