لغمان: یک قومندان اربکی در مربوطات مهترلام کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی   بر پوسته قومندان فریدونک اربکی در مربوطات مهترلام مرکزولایت لغمان حمله کردند ویک قومندان ظالم اربکی جابجا کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی   بر پوسته قومندان فریدونک اربکی در مربوطات مهترلام مرکزولایت لغمان حمله کردند ویک قومندان ظالم اربکی جابجا کشته شد.