لغمان: یک قرارگاه و۳ پوسته دشمن درعلیشنگ فتح گردید

براساس خبر، دیشب مجاهدین امارت اسلامی چندین مراکز دشمن را فتح کردند، خبرمی افزاید، که بعد از ۵ روز محاصره, پوسته ها منطقه سندورا و کهنه گل فتح گردید. و ۱۴ عسکر پوسته کهنه گل با سلاح وتجهیزات شان زنده دستگیرشدند. همچنان در چندین حملات مجاهدین قرار گاه دشمن و پوسته پل ادهار فتح گردید […]

براساس خبر، دیشب مجاهدین امارت اسلامی چندین مراکز دشمن را فتح کردند، خبرمی افزاید، که بعد از ۵ روز محاصره, پوسته ها منطقه سندورا و کهنه گل فتح گردید. و ۱۴ عسکر پوسته کهنه گل با سلاح وتجهیزات شان زنده دستگیرشدند.
همچنان در چندین حملات مجاهدین قرار گاه دشمن و پوسته پل ادهار فتح گردید وعساکردشمن از ساحه فرار نمودند.