لغمان: یک عسکر مزدور در علیشنگ کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر عساکر پیاده پوسته غازی اباد  در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان حمله کردند. حمله دیروز درحالی صورت گرفت که عساکر متذکره غرض اکمالات پوسته روان بودند ویک عسکر مزدور کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر عساکر پیاده پوسته غازی اباد  در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان حمله کردند.

حمله دیروز درحالی صورت گرفت که عساکر متذکره غرض اکمالات پوسته روان بودند ویک عسکر مزدور کشته شد.