لغمان: یک عسکرقطعه خاص دشمن در قرغیی کشته شد

براساس خبر، ساعت 12 دیشب مجاهدین چریکی یک عسکر قطعه خاص دشمن را بنام یاسر ولد عبدالحلیم که در کابل ایفاءوظیفه مینمود, درمنطقه مندرو مربوطات ولسوالی قرغیی ولایت لغمان بهلاکت رساندند.

براساس خبر، ساعت 12 دیشب مجاهدین چریکی یک عسکر قطعه خاص دشمن را بنام یاسر ولد عبدالحلیم که در کابل ایفاءوظیفه مینمود, درمنطقه مندرو مربوطات ولسوالی قرغیی ولایت لغمان بهلاکت رساندند.