لغمان: یک رینجر دشمن در علینگار نابود

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بالای بیس دنلیار ولسوالی علینگارولایت لغمان حمله کردند. حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، یک عراده رینجر دشمن که در داخل بیس پارک بود، کاملا نابود گردید وبه عساکردشمن نیز تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بالای بیس دنلیار ولسوالی علینگارولایت لغمان حمله کردند.

حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، یک عراده رینجر دشمن که در داخل بیس پارک بود، کاملا نابود گردید وبه عساکردشمن نیز تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.