لغمان: یک تن پولیس در مهترلام کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر پولیس مزدور درمنطقه بدیع آباد مربوطات مهترلام مرکز ولایت لغمان حمله کردند. حمله ساعت ۹ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس( آغا گل فرزند اشرف ) جابجا کشته شد.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر پولیس مزدور درمنطقه بدیع آباد مربوطات مهترلام مرکز ولایت لغمان حمله کردند.

حمله ساعت ۹ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس( آغا گل فرزند اشرف ) جابجا کشته شد.