لغمان: یک تانگ دشمن در علینگار تخریب و۴ عسکرمزدور کشته شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر قطار اکمالاتی دشمن در منطقه رجئ ولسوالی علینگار ولایت لغمان حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت ویک تانگ دشمن تخریب و۴ عسکرمزدور کشته شدند. همچنان درمنطقه پل چنچار یک تانگ دشمن شکار ماین گردید وکاملا تخریب گردید و۲ عسکر دران کشته و۲ تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر قطار اکمالاتی دشمن در منطقه رجئ ولسوالی علینگار ولایت لغمان حمله کردند.
حمله دیروز صورت گرفت ویک تانگ دشمن تخریب و۴ عسکرمزدور کشته شدند.
همچنان درمنطقه پل چنچار یک تانگ دشمن شکار ماین گردید وکاملا تخریب گردید و۲ عسکر دران کشته و۲ تن دیگر زخمی شدند.