لغمان: یک تانگ دشمن درمرکز تخریب و۳ عسکر دشمن زخمی شدند

بر اساس خبر، یک تانگ عساکر اداره مزدور درمنطقه قلعه زیارت ولسوالی علینگار ولایت لغمان شکار ماین گردید. انفجار دیروزصورت گرفت که دراثران  تانگ تخریب گردید و۳ عسکرمزدور دران زخمی شدند.

بر اساس خبر، یک تانگ عساکر اداره مزدور درمنطقه قلعه زیارت ولسوالی علینگار ولایت لغمان شکار ماین گردید.

انفجار دیروزصورت گرفت که دراثران  تانگ تخریب گردید و۳ عسکرمزدور دران زخمی شدند.