لغمان: یک تانگ دشمن درقرغیی نابود وسرنشینان آن کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته کاکچ ولسوالی قرغیی ولایت لغمان حمله کردند حمله با سلاح لیزری وسلاح های ثقیله انجام یافت که دراثران یک تانگ دشمن تخریب گردید وبه دشمن نیز تلفات وارد گردید اما تفصیلات آن به دست نه امده است.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته کاکچ ولسوالی قرغیی ولایت لغمان حمله کردند

حمله با سلاح لیزری وسلاح های ثقیله انجام یافت که دراثران یک تانگ دشمن تخریب گردید وبه دشمن نیز تلفات وارد گردید اما تفصیلات آن به دست نه امده است.