لغمان: یک بیس مهم دشمن در قرغه یی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر بیس مهم دشمن در ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان حمله کردند. حمله شام امروز در منطقه شهیدان صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر بیس مهم دشمن در ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان حمله کردند.

حمله شام امروز در منطقه شهیدان صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.