لغمان: یک بیس مهم امریکایی در قرغه یی مورد حمله راکتی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر بیس مهم عساکر اشغالگر امریکایی که اکنون  بنام قل اردوی سیلاب شهر پیدا کرده حمله راکتی نمودند. حمله ساعت ۱۰ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران،به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر بیس مهم عساکر اشغالگر امریکایی که اکنون  بنام قل اردوی سیلاب شهر پیدا کرده حمله راکتی نمودند.

حمله ساعت ۱۰ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران،به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده است.