لغمان: کارمند امنیت درمرکز کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک کارمند مهم وظالم امنیت ملی دشمن  در منطقه قلعه شیخان  مربوطات مرکز ولایت لغمان حمله کردند. حمله دیروز بالای کارمند متذکره بنام مدیر طلامحمد صحرایی صورت گرفت وجابجا کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک کارمند مهم وظالم امنیت ملی دشمن  در منطقه قلعه شیخان  مربوطات مرکز ولایت لغمان حمله کردند.

حمله دیروز بالای کارمند متذکره بنام مدیر طلامحمد صحرایی صورت گرفت وجابجا کشته شد.