لغمان: ولسوالی دولت شان با تمام ملحقات اش بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان با تمام ملحقات اش بدست مجاهدین امارت اسلامی فتح گردید. ولسوالی متذکره بامداد امروز بعد از یکماه محاصره فتح گردید وعساکرمستقر در ولسوالی, قومندانی امنیه, پوسته گواگورو به بیس قلعه نجیل پناه بردند وولسوالی با تمام محلقات اش بدست مجاهدین افتاد. همچنان در ولسوالی 7 تانگ, 6 […]

بر اساس خبر, ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان با تمام ملحقات اش بدست مجاهدین امارت اسلامی فتح گردید.
ولسوالی متذکره بامداد امروز بعد از یکماه محاصره فتح گردید وعساکرمستقر در ولسوالی, قومندانی امنیه, پوسته گواگورو به بیس قلعه نجیل پناه بردند وولسوالی با تمام محلقات اش بدست مجاهدین افتاد.
همچنان در ولسوالی 7 تانگ, 6 عراده رینجر, 6 میل درازکوف, 25 میل تفنگ ایم شانزده, شمار زیاد هاوان , هشتاد دو,ایس پی جی 9, دهشکه ومقادیرزیاد مهمات وابزار نظامی ولوازم بدست مجاهدین آمده است.