لغمان: ولسوالی بادپخ تحت محاصره شدید قرار دارد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات  “عمری” ولسوالی بادپخ ولایت لغمان را با تمامی پوسته های دفاعی آن تحت محاصره شدید قرار دادند. خبرمیگوید که ولسوالی متذکره از چندین روز بدینسو محاصره شده وتمامی راه های مواصلاتی آن بروی دشمن مسدود میباشد. خبرمیگوید که دیروز شمار از عساکردشمن از ولسوالی مخفیانه غرض […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات  “عمری” ولسوالی بادپخ ولایت لغمان را با تمامی پوسته های دفاعی آن تحت محاصره شدید قرار دادند.

خبرمیگوید که ولسوالی متذکره از چندین روز بدینسو محاصره شده وتمامی راه های مواصلاتی آن بروی دشمن مسدود میباشد.

خبرمیگوید که دیروز شمار از عساکردشمن از ولسوالی مخفیانه غرض انتقال آب برون شده بودند که مورد حمله قرار داده شدند ویک عسکرانان زخمی ومتباقی پای به فرارنهادند.

خبرمیگوید که بعد از این حمله شمارزیاد منازل مسکونی مورد  حمله هوایی دشمن قرار داده شد وشمار زیاد منازل مردم نیز منهدم گردید وخسارات هنگفت مالی  در قبال داشت.

ولله الحمد دراین حملات به مجاهدین هیچ نوع آسیبی نرسیده است.