لغمان: مرکز ولسوالی علیشنگ با تمام محلقات وپوسته های دفاعی آن بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, عساکردشمن ناوقت دیشب مرکز ولسوالی علینشگ ولایت لغمان را با قومندانی امنیه , پوسته های دفاعی وتمام محلقات تخلیه کردند این مراکز بعد از محاصره زیاد, تمام عساکر, پولیس واربکی های مستقر دران به اسارت مجاهدین درآمدند. همچنان طی یک حمله جداگانه, آن پوسته دشمن که درمنطقه پشیوال این ولسوالی موقعیت داشت, […]

بر اساس خبر, عساکردشمن ناوقت دیشب مرکز ولسوالی علینشگ ولایت لغمان را با قومندانی امنیه , پوسته های دفاعی وتمام محلقات تخلیه کردند
این مراکز بعد از محاصره زیاد, تمام عساکر, پولیس واربکی های مستقر دران به اسارت مجاهدین درآمدند.
همچنان طی یک حمله جداگانه, آن پوسته دشمن که درمنطقه پشیوال این ولسوالی موقعیت داشت, تخلیه گردید وهردو پوسته بدست مجاهدین افتاد.