لغمان: مجاهدین در پلخمری یک عسکر زندانی را رها کردند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  درجریان فتح بیس کوچه ببر  ولسوالی پلخمری ولایت بغلان  یک عسکر را بنام مزمل زنده دستگیر کرده بودند. این عسکر پری روز  درحالی که زخمی بود دستگیر گردید وبعد از معالجه لازم غرض حسن نیت امروز رها گردید.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  درجریان فتح بیس کوچه ببر  ولسوالی پلخمری ولایت بغلان  یک عسکر را بنام مزمل زنده دستگیر کرده بودند.

این عسکر پری روز  درحالی که زخمی بود دستگیر گردید وبعد از معالجه لازم غرض حسن نیت امروز رها گردید.