لغمان: قطار دشمن در علیشنگ مورد حمله قرار گرفت

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر قطار قوای دشمن که به سوی قلعه نجیل ولسوالی علیشنگ ولایت لایت لغمان حرکت داشت, حمله کردند حمله صبح دیروز درمنطقه کوتالی وحاجی صاحبان صورت گرفت که دراثران به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است. خبرمیگوید که قوای دشمن برای نجات شان […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر قطار قوای دشمن که به سوی قلعه نجیل ولسوالی علیشنگ ولایت لایت لغمان حرکت داشت, حمله کردند
حمله صبح دیروز درمنطقه کوتالی وحاجی صاحبان صورت گرفت که دراثران به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است.
خبرمیگوید که قوای دشمن برای نجات شان از قوای هوایی استفاده کردند ومنطقه را شدیدا بمباران نمود که الله الحمد تلفات جانی در پی نداشت.