لغمان: عساکر مزدورد ر قرغه یی مورد حمله قرارگرفتند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر عساکر اداره مزدور درنزدیک پوسته مشالی ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان حمله کردند. حمله ساعت ۶ عصر امروز صورت گرفت در شاهراه کابل ـ جلال آباد صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر عساکر اداره مزدور درنزدیک پوسته مشالی ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان حمله کردند.

حمله ساعت ۶ عصر امروز صورت گرفت در شاهراه کابل ـ جلال آباد صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.