لغمان: عساکر دشمن در مهترلام عقب رانده شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر آن عساکردشمن درمنطقه پنج پاو مربوطات مرکزولایت لغمان حمله کردند که غرض ایجاد پوسته جدید به آن منطقه امده بودند. حمله ساعت ۱۱ چاشت امروزصورت گرفت که دراثران، عساکردشمن بیدون کدام دست آورد شرمنده با تحمل تلفات که رقم آن تاکنون به دست […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر آن عساکردشمن درمنطقه پنج پاو مربوطات مرکزولایت لغمان حمله کردند که غرض ایجاد پوسته جدید به آن منطقه امده بودند.

حمله ساعت ۱۱ چاشت امروزصورت گرفت که دراثران، عساکردشمن بیدون کدام دست آورد شرمنده با تحمل تلفات که رقم آن تاکنون به دست نه امده است، فرار کردند.