لغمان: عساکردشمن مناطق مسکونی را در علیشنگ هاوان کاری کردند

بر اساس خبر, عساکروحشی دشمن از کندک قلعه نجیل واقع ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان, خانه های مردم عامه را هاوان کاری کردند. این وحشت عصر دیروز بی رحمانه انجام یافت که دراثران به باشنده گان قریه زرکمر خسارات هنگفت مالی وارد گردید اما در مورد تلفات جانی دشمن معلومات بدست نه امده است.

بر اساس خبر, عساکروحشی دشمن از کندک قلعه نجیل واقع ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان, خانه های مردم عامه را هاوان کاری کردند.
این وحشت عصر دیروز بی رحمانه انجام یافت که دراثران به باشنده گان قریه زرکمر خسارات هنگفت مالی وارد گردید اما در مورد تلفات جانی دشمن معلومات بدست نه امده است.