لغمان: طیارات دشمن در علیشنگ یک کلینیک را بمباران کردند

بر اساس خبر, طیارات رژیم مزدور در منطقه اسلام اباد مربوطات ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان یک کلینیک BHC را بمباران کردند. این وحشت دیشب انجام یافت که دراثران کلینیک تخریب گردید وقسمت های دیگر آن حریق شده وتمام وسائل طبی آن از بین رفته است اما تلفات جانی در پی نداشت. ‏۲۰۲۱‏/۷‏/۸

بر اساس خبر, طیارات رژیم مزدور در منطقه اسلام اباد مربوطات ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان یک کلینیک BHC را بمباران کردند.
این وحشت دیشب انجام یافت که دراثران کلینیک تخریب گردید وقسمت های دیگر آن حریق شده وتمام وسائل طبی آن از بین رفته است اما تلفات جانی در پی نداشت.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۸